MSN

Život u obliku slova

I ovu priču o virtelnoj stvarnosti potrebno je, čini se, početi klišeem. (A moguće...