menzis

Šta je menstruacija?

Menstruacija je fiziološki proces koji se kontinuirano, sa cikličnim ponavljanjima iz meseca u mesec,...