krvarenje

Zašto izostaje menstruacija?

Privremeni ili potpuni izostanak menstruacije se naziva amenoreja. To, u stvari, ne predstavlja bolest,...

Šta je menstruacija?

Menstruacija je fiziološki proces koji se kontinuirano, sa cikličnim ponavljanjima iz meseca u mesec,...