groznica

Koje bolesti prenose komarci?

Komaraca je sve više i mogu biti opasni jer prenose mnoge bolesti. Pripadaju familijama...

Herpes labialis – virusna infekcija

Infekcija koju nazivamo i groznicom, uzrokovana je virusom Herpes simplex, najčešće tipa 1. Može...